logos
logo

Противодействие срещу насилието

За нас

Проект BGJUSTICE-4.002-0001 „ Партньорство с кауза“ се реализира с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021. Кандидат на проектното предложение е Сдружение „Център Динамика”- Русе. До...