logos
logo

март 2023

Фокус група Русе

На 21 март 2023 г. в дома на здравен медиатор в Русе, кв. Селеметя се проведе последната осма по ред фокус групи по проект BGJUSTICE-4.002-0001 „ Партньорство с кауза“. На срещата присъстваха 14 представители на ромската общност, здравни медиатори от Община -Русе.

Фокус група Сливо поле

На 14 март 2023 г.  в заседателната зала   на Община Сливо поле се проведе седмата от серията  фокус групи по проект BGJUSTICE-4.002-0001 „ Партньорство с кауза“. На срещата присъстваха 14 представители на Община – Борово, читалища, училища и жени от уязвими групи.

Фокус група Иваново

На 21 февруари 2023г. в туристическия център на Община Иваново се проведе четвъртата от серията фокус групи по проект BGJUSTICE-4.002-0001 „ Партньорство с кауза“. На срещата присъстваха 13 жени от ромската общност.

Фокус група Две могили

На 21 февруари 2023г. в заседателната зала на Община Две могили се проведе третата от серията фокус групи по проект BGJUSTICE-4.002-0001 „ Партньорство с кауза“. На срещата присъстваха 14 представители на Община- Две могили, , ЦОП и представители на ромската общност.

Фокус група Ветово

Фокус група по проект BGJUSTICE-4.002-0001 „ Партньорство с кауза“ се състоя на 7 март 2023г. в младежкия дом на Община – Ветово. На срещата присъстваха 16 представители на Община- Ветово, здравния медиатор, ромски лидери и ромски жени.

Фокус група Бяла

Втората фокус група по проект BGJUSTICE-4.002-0001 „ Партньорство с кауза“ се състоя на 16 февруари 2023г. в заседателната зала на ЦСРИ – град Бяла

Фокус група Борово

На 2 март 2023 г. в бизнес центъра на Община Борово се проведе петата от серията фокус групи по проект BGJUSTICE-4.002-0001 „ Партньорство с кауза“.

Фокус група Ценово

Първата фокус група по проект BGJUSTICE-4.002-0001 „ Партньорство с кауза“ се състоя на 16 февруари 2023г. в заседателната зала на Община – Ценово. На срещата присъстваха 13 представители на Община- Ценово, читалища, ЦОП и представители на ромската общност.

За нас

Проект BGJUSTICE-4.002-0001 „ Партньорство с кауза“ се реализира с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021. Кандидат на проектното предложение е Сдружение „Център Динамика”- Русе. До...