logos
logo

Фокус група Ценово

Първата фокус група по проект BGJUSTICE-4.002-0001 „ Партньорство с кауза“ се състоя на 16 февруари 2023г. в заседателната зала на Община – Ценово. На срещата присъстваха 13 представители на Община- Ценово, читалища, ЦОП и представители на ромската общност.

Целта на фокус групата бе да се установи реална картина на наличието на домашно насилие, основано върху пола сред ромската общност в общината и да се очертаят рамките на необходимите дейности по превенция и защита.

Срещата премина при разгорещена дискусия с много въпроси и коментари, бяха отбелязани очаквания от предстоящата информационна кампания и готовност на някои от присъстващите да се възползват от услугите на приемната на Консултативния център.

Заместник кметът на Община – Ценово пожела да има повече информационни материали за откритата приемна, която работи по проекта, за да може да се възползват повече хора и от населените места в общината.