logos
logo

Фокус група Русе

На 21 март 2023 г.  в дома на здравен медиатор в Русе, кв. Селеметя се проведе последната осма по ред  фокус групи по проект BGJUSTICE-4.002-0001 „ Партньорство с кауза“. На срещата присъстваха 14 представители на ромската общност, здравни медиатори от Община -Русе.

Целта на фокус групата бе да се установи реална картина на наличието на домашно насилие, основано върху пола сред ромската общност в общината и да се очертаят рамките на необходимите дейности по превенция и защита.

Първоначално модератора на срещата Милан Николов, представител също на ромската общност направи експозе за целите на проекта и срещата. Жените много бързо реагираха на отправените въпроси и споделиха мнението си за домашното насилие и за познати случаи.

Присъстващите изразиха желание за де включат н информационната кампания, която предстои през следващите месеци по проекта и така да помогнат със знания на близки и познати.