logos
logo

Фокус група Иваново

На 21 февруари 2023г.  в туристическия център  на Община Иваново се проведе четвъртата от серията  фокус групи по проект BGJUSTICE-4.002-0001 „ Партньорство с кауза“. На срещата присъстваха 13 жени от ромската общност.

Целта на фокус групата бе да се установи реална картина на наличието на домашно насилие, основано върху пола сред ромската общност в общината и да се очертаят рамките на необходимите дейности по превенция и защита.

Първоначално жените се притесняваха да коментират познанията си за домашното насилие и дали разпознават признаците, но в течение на разговора споделиха мнението си и пожелаха да има повече срещи, в които да се запознават с начините за справяне с това явление.

Присъстващите изразиха желание за де включат н информационната кампания, която предстои през следващите месеци по проекта и така да помогнат със знания на близки и познати.