logos
logo

Фокус група Две могили

На 21 февруари 2023г.  в заседателната зала на Община Две могили се проведе третата от серията  фокус групи по проект BGJUSTICE-4.002-0001 „ Партньорство с кауза“. На срещата присъстваха 14 представители на Община- Две могили, , ЦОП и представители на ромската общност.

Целта на фокус групата бе да се установи реална картина на наличието на домашно насилие, основано върху пола сред ромската общност в общината и да се очертаят рамките на необходимите дейности по превенция и защита.

Срещата премина осъждания и коментари, свързани с генезиса на домашното насилие и дали представителите на целевата група умеят да разпознават домашното насилие, какви видове домашно насилие, запознати ли са със Закона за защита от домашно насилие и др. въпроси.

Присъстващите изразиха желание за де включат н информационната кампания, която предстои през следващите месеци по проекта и така да помогнат със знания на близки и познати.