logos
logo

Фокус група Ветово

Фокус група по проект BGJUSTICE-4.002-0001 „ Партньорство с кауза“ се състоя на 7 март 2023г. в младежкия дом на Община – Ветово. На срещата присъстваха 16 представители на Община- Ветово, здравния медиатор, ромски лидери и ромски жени.

Целта на фокус групата бе да се установи реална картина на наличието на домашно насилие, основано върху пола сред ромската общност в общината и да се очертаят рамките на необходимите дейности по превенция и защита.

Срещата премина при желание на присъстващите да знаят повече за защита от домашното насилие, като споделяха лични истории. Те пожелаха да получат консултации от мобилния екип по проекта. Очертани бяха бъдещи действия по информационната кампания, която се оказва е много необходима в общината