logos
logo

Фокус група Бяла

Втората фокус група по проект BGJUSTICE-4.002-0001 „ Партньорство с кауза“ се състоя на 16 февруари 2023г. в заседателната зала на ЦСРИ – град Бяла . На срещата присъстваха 13 представители на Община- Бяла, детски градини, ЦСРИ, здравни медиатори и представители на ромската общност.

Целта на фокус групата бе да се установи реална картина на наличието на домашно насилие, основано върху пола сред ромската общност в общината и да се очертаят рамките на необходимите дейности по превенция и защита.

Срещата премина при дискусия за причините за домашното насилие, във фокус бяха младите хора от ромската общност, с които трябва да се работи усилено.