logos
logo

Фокус група Борово

На 2 март 2023 г.  в бизнес центъра   на Община Борово се проведе петата от серията  фокус групи по проект BGJUSTICE-4.002-0001 „ Партньорство с кауза“. На срещата присъстваха 13 представители на Община – Борово и жени от уязвими групи.

Целта на фокус групата бе да се установи реална картина на наличието на домашно насилие, основано върху пола сред ромската общност в общината и да се очертаят рамките на необходимите дейности по превенция и защита.

Първоначално модератора на срещата Милан Николов, представител също на ромската общност направи експозе за целите на проекта и срещата. Жените много бързо реагираха на отправените въпроси и споделиха мнението си за домашното насилие и за познати случаи. Споделиха удовлетворението си, че дейностите по проекта обхващат малки населени места, тъй като те по принцип остават изолирани от подобни инициативи.

Присъстващите изразиха желание за де включат н информационната кампания, която предстои през следващите месеци по проекта и така да помогнат със знания на близки и познати.