logos
logo

Ученици от училище „Ангел Кънчев“- гр. Русе участваха в обучение

20 ученици от училище „Ангел Кънчев“- гр. Русе участваха в обучение  по проект BGJUSTICE-4.002-0001 „ Партньорство с кауза“ на 11 януари 2024г..

Обучителите от Клуб „Отворено общество“- Русе обясниха на децата какво е домашно насилие, как и къде могат да потърсят защита.

Участниците получиха материали с полезни съвети и телефони,  на които могат да се обаждат в случаи на домашно насилие.

Те получиха тениски като подарък за участието си в проекта.