logos
logo

Информационна среща Община Ценово

На 31 май 2023г.  в заседателната зала  на Община Ценово се проведе информационна среща по проект BGJUSTICE-4.002-0001 „ Партньорство с кауза“. На срещата присъстваха жени от  уязвими трупи в т.ч. представители на ромската общност от Ценово, с. Долна Студена и с. Караманово.

Модераторът Йордан Борисов обясни на присъстващите  какви са техните права при прояви на домашно насилие с конкретни мерки и съвети към тях.

С особен интерес се включи новия здравен медиатор на общината, който поиска допълнителни материали и пожела да се включи по обучение по темата.

Най- важната част от информационната кампания е жените да получат умения за разпознават всички форми на домашното насилие , какъв механизма за подаване на жалби и какви специализирани услуги могат да получат на територията на общината и областта.

Присъстващите изразиха благодарност за полезните съвети и се интересуваха от други теми,  свързани с техните права.