logos
logo

Информационна среща Община Сливо поле

На 8 юни 2023г.  в заседателната зала  на Община Сливо поле се проведе информационна среща по проект BGJUSTICE-4.002-0001 „ Партньорство с кауза“. На срещата присъстваха жени различни професии в т.ч. представители на ромската общност.

Модераторът Йордан Борисов обясни на присъстващите  какви са техните права при прояви на домашно насилие с конкретни мерки и съвети към тях.

Най- важната част от информационната кампания е жените да получат умения за разпознават всички форми на домашното насилие , какъв механизма за подаване на жалби и какви специализирани услуги могат да получат на територията на общината и областта.