logos
logo

Информационна среща Община Ветово

На 6 юни 2023г.  в Младежкия дом  на Община Ветово се проведе информационна среща по проект BGJUSTICE-4.002-0001 „ Партньорство с кауза“. На срещата присъстваха жени от  уязвими трупи в т.ч. представители на ромската общност.

Модераторът Йордан Борисов обясни на присъстващите  какви са техните права при прояви на домашно насилие с конкретни мерки и съвети към тях.

Най- важната част от информационната кампания е жените да получат умения за разпознават всички форми на домашното насилие , какъв механизма за подаване на жалби и какви специализирани услуги могат да получат на територията на общината и областта.

Присъстващите изразиха благодарност за полезните съвети и се интересуваха от други теми,  свързани с техните права.