logos
logo

Информационна среща Община Бяла

На 31 май 2023г.  в заседателната зала  на Община Бяла се проведе информационна среща по проект BGJUSTICE-4.002-0001 „ Партньорство с кауза“. На срещата присъстваха жени от  уязвими трупи в т.ч. представители на ромската общност.

Модераторът Йордан Борисов обясни на присъстващите  какви са техните права при прояви на домашно насилие с конкретни мерки и съвети към тях.

Присъстващите се интересуваха от формите на домашно насилие и най- вече от нарастващите случаи на кибер насилие сред младите момичета.