logos
logo

Информационна среща кв. Средна кула

На 9 юни 2023г.  в квартал Следна кула / Трите гълъба/, община Русе се проведе информационна среща по проект BGJUSTICE-4.002-0001 „ Партньорство с кауза“. На срещата присъстваха жени от ромски произход, жители на квартала.

Модераторът Йордан Борисов обясни на присъстващите  какви са техните права при прояви на домашно насилие с конкретни мерки и съвети към тях.

Жените и младите момичета се интересуваха към кого могат да се обърнат за помощ при случаи на домашно насилие и как могат да защитят децата в семействата.

Присъстващите имаха и допълнителни въпроси към юриста за случаи на нарушени техни права и неглижиране от институциите.