logos
logo

Информационна среща кв. Селеметя на град Русе

На 16 юни 2023г.  в кв. Селеметя на град Русе  се проведе информационна среща по проект BGJUSTICE-4.002-0001 „ Партньорство с кауза“. На срещата присъстваха жени от  уязвими трупи в т.ч. представители на ромската общност.

При голям интерес премина лекцията на модератора Йордан Борисов. Повече от час след лекцията, присъстващите задаваха въпроси и се интересуваха от различни житейски казуси.

Най- важната част от информационната кампания е жените да получат умения за разпознават всички форми на домашното насилие , какъв механизма за подаване на жалби и какви специализирани услуги могат да получат на територията на общината и областта.