logos
logo

Информационна среща Две Могили

На 23 май 2023г.  в заседателната зала на Община Две могили се проведе първата информационна среща по проект BGJUSTICE-4.002-0001 „ Партньорство с кауза“. На срещата присъстваха 18 представители на уязвими трупи в т.ч. представители на ромската общност.

Целта на дейността бе запознаване на жените от уязвими групи в т.ч. ромската общност с техните права и методите при защита от домашно насилие.

Модераторът Йордан Борисов поднесе информацията на присъстващите  на достъпен език с конкретни мерки и съвети към тях.

Най- важната част от информационната кампания е жените да получат умения за разпознават всички форми на домашното насилие , какъв механизма за подаване на жалби и какви специализирани услуги могат да получат на територията на общината и областта.

Присъстващите изразиха благодариха за полезните съвети и се интересуваха кога отново ще има следващи лекции по тази и други теми, свързани с техните права.

След срещата част от участниците искаха отделна консултация с модератора по лични въпроси.